Kiểm tra không phá hủy (NDT) là việc sử dụng các phương pháp vật lý để kiểm tra phát hiện các khuyết tật bên trong cấu trúc và trên bề mặt của các vật kiểm tra mà không làm tổn hại đến khả năng hoạt động sau này của chúng.
Trung tâm đào tạo Quốc Huy tuân thủ các tiêu chuẩn SNT-TC-1A, ISO 9712, PCN để tiến hành đào tạo trong thử nghiệm không phá hủy trong các lĩnh vực kỹ thuật nói chung. Các khoá đào tạo được phục vụ với một phổ rộng các ngành công nghiệp, dầu, khí và hóa dầu, hàng hải và ngoài khơi, hàng không vũ trụ, ô tô, xây dựng, hóa chất công nghiệp, và nhiều lĩnh vực khác.

Chúng tôi thường xuyên mở các khóa đào tạo tại Trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đào tạo tại chỗ, có thể là tại trụ sở công ty quý khách hoặc tại bất cứ vị trí nào phù hợp theo yêu cầu của quý khách.
Chúng tôi có thể cung cấp các khóa học khác nhau cho mỗi phương pháp, phù hợp với mỗi yêu cầu cụ thể của quí khách. Tùy theo trình độ, kinh nghiệm và nhu cầu ứng dụng của quý khách, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ đào tạo thích hợp nhất.
Các khóa học được trình bày bởi các giảng viên là chuyên gia ASNT bậc III quốc tế.

Chúng tôi cung cấp đào tạo và chứng nhận cho các kỹ thuật kiểm tra sau:

  • Kiểm tra thẩm thấu (PT)
  • Kiểm tra X quang (RT)
  • Kiểm tra trực quan từ xa (RVI)
  • Kiểm tra độ cứng (HT)
Dịch vụ kỹ thuật

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật