Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Hệ thống giám sát ăn mòn online nhiệt độ thấp - Model Rightrax LT

Cảm biến giám sát ăn mòn trên đường ống từ xa, nhiệt độ làm việc từ -40°C đến 120°C, phù hợp cho việc theo dõi và lập báo cáo ăn mòn c...


Hệ thống giám sát ăn mòn online nhiệt độ cao - Model Rightrax HT

Cảm biến giám sát ăn mòn trên đường ống từ xa, nhiệt độ làm việc lên đến 350°C, phù hợp cho việc theo dõi và lập báo cáo ăn mòn các vi...


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật