Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí nhỏ & Bo mạch điện tử- Model Nanotom M

Hệ thống chụp ảnh cắt lớp Nano (CT) với 2 lựa chọn Micro CT và Nano CT, 3D. Hệ thống với độ phân giải không gian cao với mẫu lớn. Kiểm tra tự động với quét C...


Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí vừa & lớn- Model v|tome|x s

Hệ thống chụp ảnh cắt lớp độ phân giải cao kiểm tra 2D và cắt lớp 3D với 2 lựa chọn ống phóng Micro CT và Nano CT. Ống phống với 2 lựa chọn: 180kV/15W và 240...


Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí vừa & lớn- Model v|tome|x m

Hệ thống chụp ảnh cắt lớp độ phân giải cao kiểm tra 2D và cắt lớp 3D với 2 lựa chọn ống phóng Micro CT và Nano CT. Ống phòng 300 kV/500W. Độ phân giải cao <...


Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí vừa & lớn- Model v|tome|x L240- L300

Hệ thống chụp ảnh cắt lớp v|tome|x L 300 độ phân giải cao kiểm tra 2D và cắt lớp 3D với lựa chọn ống phóng Micro CT. Ống phòng 300 kV/500Wm các mẫu vật kiểm...


Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí vừa & lớn- Model v|tome|x L450

Hệ thống chụp ảnh cắt lớp v|tome|x L 450 độ phân giải cao kiểm tra 2D và cắt lớp 3D với lựa chọn ống phóng Micro CT. Được sử dụng để kiểm tra các vật rất lớn...


Thiết bị phát tia X dạng xung- Model XRS-4

Thiết bị với công nghệ phát tia X- Ray dạng xung, nhỏ gọn, cơ động và dễ sử dụng. Không ảnh hưởng phóng xạ nhiêu đến môi trường xung quang và nhân viên vận h...


Thiết bị phát tia X dạng xung- Model XRS-3

Thiết bị với công nghệ phát tia X- Ray dạng xung, nhỏ gọn, cơ động và dễ sử dụng. Không ảnh hưởng phóng xạ nhiêu đến môi trường xung quang và nhân viên vận h...


Thiết bị rửa film tự động- Model NDT U

Chu kỳ rửa Film 5/8 phút, tốc độ rửa Film 375 film/h (9 x 12 cm), 40 film/h (35x 43 cm)


Thiết bị sấy film tự động- Model NDT Dryer

Thiết bị nhỏ gọn,dễ sử dụng làm khô nhanh Film chụp.


Thiết bị nạp film tự động- Model NDT Feeder

Thiết bị sử dụng để nạp Film vào máy rửa Film tiết kiệm thời gian 240 Film/h


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật