Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Đầu dò kiểm tra khuyết tật dưới bề mặt

Giá thành rẻ, sử dụng đầu dò kiểm tra mối hàn có thể thay thế phương pháp từ tính trong kiểm tra mối hàn. Kiểm tra và bỏ qua lớp phủ trên vật liệu


Đầu dò sử dụng để kiểm tra bề mặt

Đầu dò với nhiều kích thước khác nhau: đường kính (từ 2.3mm trở lên), chiều dài với nhiều lựa chon, phù hợp các tiêu chuẩn trong kiểm tra hàng không và công....


Hệ thống kiểm tra tang trống máy bay tự động- Model WheelScan 5

Hệ thống sử dụng phương pháp dòng xoáy để kiểm tra khuyết tật của các tang trống trong ngành hàng không. Thiết bị sử dụng đơn giản và hiệu quả cao.


Thiết bị kiểm tra hệ thống trao đổi nhiệt- Model Apollo™

Hệ thống dòng xoáy kiểm tra ống trao đổi nhiệt nhiều kênh và nhiều tần số. Appolo được cung cấp các phương pháp kiểm tra trong công nghiệp: ET, RFT, và các ứ...


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật