Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Hệ thống siêu âm siêu âm bánh xe tàu hỏa Model WheelStar ™ - UFPE

Sử dụng đâu dò Phased Aray 256 biến tử kiểm tra tình trạng toàn bộ bánh xe tàu hỏa


Hệ thống siêu âm đầu ống- Model REP (Tube End Tester)

Hệ thống siêu âm khuyết tật đầu ống, xác định độ dày thành ống hoặc đo độ lệch tâm của ống


Hệ thống kiểm tra ống hàn dạng xoắn ốc- Model SNUP-SP - Spiral SAW

Hệ thống siêu âm khuyết tật và đánh giá tự động các mối hàn dạng xoắn ốc trên trên ống


Hệ thống siêu âm có đường kính nhỏ- Model ROWA 40/60 PAT

Hệ thống siêu âm khuyết tật và đánh giá tự động trên ống nhỏ có đường kính từ 12mm -40mm hoặc 12mm-60mm


Hệ thống siêu âm ống hàn điện trở- Model ERW

Hệ thống siêu âm khuyết tật đường hàn dọc ống và kiểm tra khuyết tật và đánh giá tự động trên toàn bộ ống


Hệ thống siêu âm bán tự động kiểm tra mối hàn vòng trên ống - Model WeldStar

Hệ thống siêu âm bán tự động kết hợp phương pháp Phased Aray, TOFD và xung dội Ascan, kiểm tra nhanh đường hàn theo chu vi ống tại các vị tr...


Thiết bị siêu âm đa kênh- Model Usip 40

Thiết bị siêu âm sử dụng tối đa 10 kênh độc lập, phù hợp lắp đặt và kiểm tra, phân loại các sản phẩm trên hệ thống sản xuất


Hệ thống giám sát ăn mòn online nhiệt độ thấp - Model Rightrax LT

Cảm biến giám sát ăn mòn trên đường ống từ xa, nhiệt độ làm việc từ -40°C đến 120°C, phù hợp cho việc theo dõi và lập báo cáo ăn mòn c...


Hệ thống giám sát ăn mòn online nhiệt độ cao - Model Rightrax HT

Cảm biến giám sát ăn mòn trên đường ống từ xa, nhiệt độ làm việc lên đến 350°C, phù hợp cho việc theo dõi và lập báo cáo ăn mòn các vi...


Thiết bị đo độ dày chống cháy nổ- Model Cygnus 1 IS

Thiết bị đo chiều dày vật liệu trong môi trường chống cháy nổ


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật