Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Dầu Carier II

Dung dịch pha chung với bột từ khô để tạo thành dung dịch kiểm tra từ tính


Chất chống tạo bọt khí ZAF-2

Chất phụ gia pha với bột từ khô để hỗ trợ trong kiểm tra từ tính hãm tạo bột khí


Chất chống ăn mòn AX-52

Chất phụ gia pha với bột từ khô để hỗ trợ trong kiểm tra từ tính và chống ăn mòn


Bột từ khô màu đỏ - 8A Red

Sử dụng trên nền vật liệu màu đen, xanh


Bột từ khô màu vàng - 2 Yellow

Sử dụng trên nền vật liệu tối


Bột từ khô màu đen - 3A Black

Sử dụng trên nền vật liệu trắng


Bột từ khô màu xám - 1 Gray

Sử dụng trên nền vật liệu sáng


Mực từ huỳnh quang chưa pha MG-3410 (mực từ chưa pha MG410 & chất phụ gia)

Dạng bột, màu xanh lá cây dưới ánh sáng huỳnh quang.


Mực từ chưa pha MG-410

Dạng bột, màu xanh lá cây dưới ánh sáng huỳnh quang.


Mực từ huỳnh quang dạng hỗn hợp khô 20B

Dạng bộ được sử dụng chung với dung dịch WA-2B


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật