Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Hệ thống kiểm tra từ tính- MD-Series

Hệ thống kiểm tra ướt với các dòng có sẵn với 2 hoặc 3 ngõ ra độc lập: 3.000, 2..500,5.000, 6.000A. Tùy chọn dòng ra nửa chu ky hoặc chu kỳ (HWCD/FWDC), AC....


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật