Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị đo độ cứng Vicker kết hợp với Camera- Model TIV

Thiết bị đo độ cứng sử dụng camera kết hợp với đầu đo Vicker đo tốt trên các vật liệu kim loại và phi kim loại. Màn hình màu cảm biến với hiể...


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật