Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị kiểm tra cường độ bê tông- Model Windsor Probe Z-WP

Thiết bị xác định cường độ bê tông thông thường và bê tông chất lượng cao tại hiện trường


Súng bật nhảy kiểm tra cường độ bê tông- Model W-D-2000

Thiết bị dùng xác định cường độ bê tông một cách nhanh chóng, chính xác và dễ dàng.


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật