Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH 6-24

Kiểm tra cáp với đường kính từ 6-24 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MB 8- 24

Kiểm tra cáp với đường kính từ 8-24 mm


Bộ ghi nhận dữ liệu (Data Logger)

Gọn nhẹ, phù hợp cho việc đi công trường


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật