Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Chất nhũ hóa Hydrophilic ZR-10B

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Method D, sử dụng để nhũ tương hóa bề mặt


Chất phụ gia ZL-5

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang cùng với đèn UV, sử dụng trong các ứng dụng cơ bản.


Thuốc thấm nền nước ZL-4C

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang cùng với đèn UV, sử dụng trong các ứng dụng cơ bản.


Thuốc thấm PE ZL-2C

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, level 2, độ nhạy bình thường, sử dụng trong Method D


Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-56

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, level 4, độ nhạy tốt nhất làm sạch bằng nước dùng trong Method A


Chất nhũ hóa Lipophilic ZE-4B

Chất nhũ hóa Lipophilic ZE-4B


Thuốc hiện tan trong nước ZP-14A

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, làm sạch bằng nước dùng trong Form B


Thuốc hiện khô ZP-9F

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Form D


Thuốc hiện dạng bột ZP-4B

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Form A


Thuốc thấm PE ZL-37

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 4 độ nhạy tốt nhất, sử dụng trong Method B


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật