Dịch Vụ Kỹ Thuật

 • Phòng kiểm định hiệu chuẩn đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
 • Năng lực kiểm định hiệu chuẩn mở rộng theo ủy quyền của nhà sản xuất
 • Kiểm tra NDT công nghệ cao
 • Phân tích dữ liệu rung động
 • Kiểm tra vật liệu
 • Kiểm tra Motor online offline
 • Phân tích hợp kim độ chính xác cao tại phòng thí nghiệm.
 • Phân tích hợp kim KHÔNG cắt mẫu tại phòng thí nghiệm hoặc tại hiện trường.
 • Phân tích kim loại nặng trong hàng tiêu dùng.
 • Phân tích quặng mỏ, phân tích mức độ ô nhiễm trong môi trường (đất, đá…).


 • Kiểm tra bằng siêu âm (UT)
 • Kiểm tra siêu âm Phased Array (PA)
 • Kiểm tra bột từ (MT)
 • Kiểm tra thẩm thấu (PT)
 • Kiểm tra X quang (RT)
 • Kiểm tra dòng xoáy (ECT)
 • Siêu âm đo độ dày (UTM)
 • Kiểm tra trực quan từ xa (RVI)
 • Kiểm tra độ cứng (HT)
 • Phân tích độ rung

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật