Kiểm Tra Độ Cứng (HT)

7 Sản phẩm

Sử dụng phương pháp UCI và Rebound cho kết quả chính xác mà không phụ thuộc vào hướng đo 

Màn hình màu cảm biến với hiển thị dạng số với biều đồ, dạng thanh…

Đo chính xác độ cứng theo phương pháp Rebound

Kết quả phép đo chính xác mà không phụ thuộc vào hướng đo

Nhiều loại đầu đo có thể thay thế phù hợp với từng yêu cầu công việc

Đo chính xác độ cứng theo phương pháp Rebound

Kết quả phép đo chính xác mà không phụ thuộc vào hướng đo

Thiết bị nhỏ gọn tiện dụng cho người mang theo

Thiết bị đo độ cứng cầm tay sử dụng phương pháp UCI kết hợp với phương pháp Vicker

Nhiều loại đầu đo có thể thay thế phù hợp với từng yêu cầu công việc


Phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu cho thiết bị kiểm tra độ cứng

Thiết bị đo độ cứng sử dụng camera kết hợp với đầu đo Vicker đo tốt trên các vật liệu kim loại và phi kim loại

Màn hình màu cảm biến với hiển thị dạng số với biều đồ, dạng thanh...


Phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu cho thiết bị kiểm tra độ cứng cho model MIC 20 và TIVLiên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật