Kiểm Tra Thẩm Thấu (PT)

41 Sản phẩm

Hệ thống với kích thước lớp kiểm tra các mẫu vật lớn và nhỏ, bồn chưa lên đến 27 gallon cho dung dịch, với 9 bước kiểm tra độc lập.

Hệ thống với kích thước lớp kiểm tra các mẫu vật lớn và nhỏ, bồn chưa lên đến 10 gallon cho dung dịch, với 6 bước kiểm tra độc lập.

Làm giảm lượng FOG (flats, oils, greases) xuống nhỏ hơn 100 ppm.

Năng suất làm việc 100/300/600 gallons nước thải/ngày

Bình xịt với khối lượng 300g/450ml sử dụng để tạo thẩm thấu bề mặt phát hiện các khuyết tật bề mặt trong kiểm tra thẩm thấu (PT)

Bình xịt với khối lượng 330g/450ml, tạo tương phản các chỉ thị với bề mặt kiểm tra.

Bình xịt với khối lượng 300g/450ml, làm sạch bề mặt trướcvà sau khi kiểm tra

Là thuốc thấm với dung môi nước không hôi khi sử dụng, những vị trí không sử dụng dầu, dạng bình xịt 450ml

Dạng bút dễ sử dụng, kiểm tra lại các vị trí phát hiện khuyết tật hoặc các chi tiết nhỏ

Thuốc thấm có thể làm sạch bằng nước, sử dụng trên bề mặt các vật liệu không bị ô xi hóa: gốm sứ, nhựa, thủy tinh...

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Form C

Sử dụng làm sạch bề mặt trước và sau khi kiểm tra, ít mùi và ít nhạy cháy.

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 1/2 độ nhạy thấp

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 1 độ nhạy thấp, sử dụng trong Method A

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 2 độ nhạy trung bình, sử dụng trong Method A

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 3 độ nhạy rất cao, sử dụng trong Method A

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 3 độ nhạy rất cao, sử dụng trong Method B

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 4 độ nhạy tốt nhất, sử dụng trong Method B

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Form A

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Form D

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, làm sạch bằng nước dùng trong Form BLiên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật