Kiểm Tra Từ Tính (MT)

71 Sản phẩm

Hệ thống kiểm tra ướt với các dòng có sẵn với 2 hoặc 3 ngõ ra độc lập: 3.000, 2..500,5.000, 6.000A. Tùy chọn dòng ra nửa chu ky hoặc chu kỳ (HWCD/FWDC), AC. Kiểm tra các chi tiết nhỏ.

Hệ thống kiểm tra ướt với các dòng có sẵn với 2 ngõ ra độc lập:10.000, 6.000A. Dòng ra chu kỳ (FWDC) và AC

Hệ thống kiểm tra ướt với các dòng có sẵn với 2 ngõ ra độc lập:4.000, 6.000 A. Dòng ra chu kỳ (FWDC) và AC

Hệ thống kiểm tra ướt với các dòng có sẵn với 3 ngõ ra độc lập:10.000, 15.000, 20.000 A. Dòng ra chu kỳ (FWDC) và AC. Sử dụng kiểm tra các chi tiết lớn

Bộ tạo dòng di động với ngõ ra nửa chư kỳ (HWDC). Kiểm tra nhanh và di động

Bộ khử từ sử dụng để khử từ tính các sản phẩm cơ khí với dòng ra lên đến 12.000 Ampe, khả năng khử được vật lớn hơn 24".

Bộ tạo dòng kiểm tra từ tính di động nhỏ gọn kiểm tra được các chi tiết lớn và nặng và thuận tiện trong kiểm tra từ tính

Là bộ thiết bị nhỏ gọn dạng hệ thống cố định, phù hợp trong kiểm tra các chi tiết sản xuất cơ khí nhỏ, kinh phí đầu tư không nhiều đáp ứng được một số nhu cầu kiểm tra từ tính thiết yếu của khách hàng

Thiết bị với lực nâng lên đến 32 Kg, kiểm tra được các khuyết tật bề mặt và dưới bề mặt.

Thiết bị với lực nâng lên đến 27 Kg, kiểm tra được các khuyết tật bề mặt và dưới bề mặt.

Lực nâng lên đến 18Kg, không sử dụng nguồn cung cấp

Màu đỏ,chưa pha và độ nhạy cao

Màu trắng, hạt mịn, tạo tương phản bề mặt kiểm tra từ tính

Dạng chưa pha, độ nhạy rất cao dùng chung với đèn tia cực tím

Pha sẵn, loại bình xịt độ nhạy rất cao dùng chung với đèn tia cực tím

Pha sẵn tổng hợp, độ nhạy rất cao dùng chung với đèn tia cực tímLiên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật