Thước Đo Mối Hàn- Mẫu Chuẩn

Hoặc chọn các danh mục bên dưới →

51 Sản phẩm

Đo góc vát mép từ 0° đến 60°
Đo đỉnh và chân, độ sâu cháy chân và hố của mối hàn
Đo độ lệch (High-Low)

Đo góc vát mép từ 0° đến 60°
Đo đỉnh và chân, độ sâu cháy chân và hố của mối hàn
Đo độ lệch (High-Low)
Đo theo hệ mét hoặc hệ inch

Đo độ rộng, độ cân xứng cạnh mối hàn góc
Đo độ cao đỉnh mối hàn góc

Đo độ cao đỉnh mối hàn đấu đầu và mối hàn góc
Đo độ lớn chân mối hàn góc

Đo chiều cao mối hàn đấu đầu
Đo độ cao đỉnh mối hàn góc
Đo góc vát mép, khe hở của

Đo kích thước mối hàn góc nhọn và góc tù. Kiểm tra góc tạo bởi 2 tấm hàn.
Đo theo hệ inch và hệ mét

Đo kích thước đỉnh, chiều dài chân đường hàn trên các các loại ống
Làm bằng thép không gỉ.

Dưỡng và khối chuẩn đo độ sâu cháy chân của mối hàn.
Dải đo 0.01” (0.25mm)

Đo kích thước chân và chiều cao mối hàn, độ nghiêng của các tấm hàn từ 1/8” đến 1”
Bộ gồm 11 thước nhỏ gọn và được làm từ thép không gỉ.

Đo kích thước chân và đỉnh mối hàn góc từ 1/8” đến 1”
Bộ gồm 7 thước nhỏ gọn và được làm từ thép không gỉ

Đo kích thước chân và đỉnh mối hàn góc từ 1 1/8” đến 2”
Bộ gồm 8 thước nhỏ gọn và được làm từ thép không gỉ

Đo kích thước chân và đỉnhmối hàn góc từ 2 1/8” đến 3”
Bộ gồm 8 thước nhỏ gọn và được làm từ thép không gỉ

Thước đo độ lệch cao thấp (High-Low) của mối ghép mép chi tiết chuẩn bị hàn
Đo khoản cách chân mối hàn

Đo độ lệch cao thấp mối ghép đấu đầu bên trong ống trước và sau khi định vị chuẩn bị hàn
Đo độ cao mối hàn đấu đầu

Dưỡng đo kích thước chân và độ cao mối hàn góc, đo được 8 kích cỡ khác nhau
Kích thước nhỏ gọn

Đo độ cao đỉnh mối hàn
Đo kích thước cháy chân, hố, rỗ khí của mối hàn
Đo đến 1/4”, độ chia 1/64”
Được làm bằng thép không gỉ

Đo độ cao đỉnh mối hàn
Đo kích thước cháy chân, hố, rỗ khí của mối hàn
Đo đến 0.240”, độ chia 0.020”
Được làm bằng thép không gỉ

Đo độ cao đỉnh mối hàn,
Đo kích thước cháy chân, hố, rỗ khí của mối hàn. Dải đo đến 6 mm, độ chia 0.5mm
Được làm bằng thép không gỉ

Đo độ cao đỉnh mối hàn,
Đo kích thước cháy chân, hố của mối hàn. Dải đo từ 0 đến 2mm, độ chia 0.2mm
Được làm bằng thép không gỉ

Đo kích thước cháy chân, hố, rỗ khí của mối hàn
Đo đến 1/2”, độ chia 1/32”
Được làm bằng thép không gỉLiên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật