m1Ge7e5AnNQFu38oLVzG7Ea75M6nBcATyrj7xW8i.png
Dụng Cụ Tháo Lắp Bu-Lông
Blackiron- BI-HPP2-2275
Hydraulic pumps for bolt tensioners

Blackiron- BI-HPP2-2275

Pneumatic pump for hydraulic bolt tensioners 2275 bar

Thông Số Kỹ Thuật
HYDRAULIC PUMPWORKING PRESSUREDIMENSIONSAIR CONS.OIL FLOW LP
ITEMCODEBARCM (WXDXH)NILT/MIN
BI-HPP2-2275227536x49x5312502,5
OIL FLOW HPGAUGE DIAMETERRESERVOIR SIZEUSABLE OILTOT. WEIGHT
LT/MINMMLTLTKG
0,7100**11938

Sản Phẩm Cùng Danh Mục

Không có sản phẩm nào