staVC8b3jdy5yHmAvF2O4ZQKXjmXOA3Csv1V60NE.jpeg
Dụng Cụ Tháo Lắp Bu-Lông
Torcup - Topside Series
Căng bu lông thủy lực

Torcup - Topside Series

Engineered to fit most common API and ANSI flanges. Powerful and compact with proven reliability. Driven by air or electric hydraulic pump

Sản Phẩm Cùng Danh Mục

Không có sản phẩm nào