Tin Tức

Phương Pháp Đo Độ Cứng Brinell, Vickers, SHORE

Phương Pháp Đo Độ Cứng Brinell, Vickers, SHORE

Các Phương Pháp Kiểm Tra Không Phá Hủy (Non Destructive Testing)

Các Phương Pháp Kiểm Tra Không Phá Hủy (Non Destructive Testing)

Máy siêu âm độ dày Cygnus 6

Máy siêu âm đo độ dày hoạt động như thế nào?